10 lutego 2009 ruszyła kampania informacyjna na rzecz leczenia alkoholizmu.

Głównym celem kampanii jest przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk szkodliwych społecznie a w szczególności uświadamianie osobom uzależnionym i bliskim osób uzależnionych, czym jest choroba alkoholowa, jak się rozwija, jakie mogą być skutki picia oraz jakiej i gdzie pomocy należy szukać.

Kampania ma charakter informacyjny. Głównym nośnikiem przekazu jest strona internetowa, www.leczmy-alkoholizm.org na której będą zamieszczane informacje o przebiegu akcji oraz forum na którym można wymieniać się doświadczeniami o uzależnieniu pod ścisłym okiem specjalistów. Informacje promocyjne umieszczane będą także w prasie i innych mediach.

W ramach kampanii organizowane będą bezpłatne spotkania edukacyjne dla uzależnionych oraz bliskich osób mających problem z alkoholem. O szczegółach będziemy informować na łamach serwisu.

Organizatorem kampanii jest Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej „Polana” w Warszawie.